CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ (CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA)

 

TT

Chương trình hợp tác

Đơn vị tài trợ

Nội dung

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

 1

Lập kế hoạch sử dụng đất để đạt các mục tiêu Aichi và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp 

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

 Cung cấp quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp của mô hình Sen – Cá, Sen – Du lịch và Sen – Lúa; ứng dụng cơ giới hóa trong cánh tác sen; hỗ trợ quá trình quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép yếu tố đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

 9/2017 – 3/2018

 17.135 USD

 

Đánh giá tính khả thi của quy hoạch sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

 

Tổ chức Global Greengrants Fund (Hoa Kỳ)

 

Mục tiêu của dự án là đánh giá tính khả thi về hiện trạng các sinh kế đã được quy hoạch tại địa phương để từ đó rút ra các kết luận về các mặt thuận lợi cũng như chưa hợp lý để đưa ra các kiến nghị hỗ trợ cộng đồng có những sinh kế phù hợp hơn

 

1/2018- 1/2019

 

5.000 USD

3

Xây dựng chứng chỉ sản phẩm thân thiện đất ngập nước cho cộng đồng địa phương nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Tổ chức International Union for Conservation of Nature (IUCN). Chủ nhiệm dự án: Lý Văn Lợi

Áp dụng các giải pháp thích ứng dựa trên hệ sinh thái để nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương và Vườn quốc gia U Minh Thượng nhằm ứng phó với các mối de dọa của biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị của các sản phẩm liên quan đến khi Ramsar thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa nông dân địa phương và Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Apply  ecosystem – based adaptation options to improve local communities and U Minh Thuong National Park capacity to cope with climate change threats; and enhance value of products relevant to the Ramsar site through the close collaboration among local farmers and U Minh Thuong National Park.)

29/01/2021 - 29/8/2021

19,712 EUR

4

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Climate change vulnerability assessment in Lung Ngoc Hoang Nature Reserve)

Tổ chức International Union for Conservation of Nature (IUCN). Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thanh Giao

Đánh giá tính dễ tổn thương của hệ sinh thái và sinh kế đối với biến đổi khí hậu và tìm ra các giải pháp để tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái và sinh kế trước tác động của biến đổi khí hậu. (The main objective is toassess the vulnerability of ecosystems and livelihoods to climate change; and to find thesolutions for enhancingresilience of ecosystemsand livelihoods to theimpacts of climatechange.)

29/01/2021 -29/8/2021

17,325 EUR

5

Xây dựng chương trình quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính

Tổ chức International Union for Conservation of Nature (IUCN) tại Việt NamChủ nhiệm đề tài: Lý Văn Lợi

 Mục tiêu của hội thảo nhằm: i) Cung cấp kiến thức liên quan đến phát thải khí nhà kính trong bối cảnh của Đồng bằng sông Cửu Long và thế giới; ii) Nâng cao năng lực, đặc biệt cho các cựu sinh viên của ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường, là những người ra quyết định chính về giảm phát thải khí nhà kính; iii) Cung cấp tư liệu quan trọng để đạt được mục tiêu quốc gia về “không phát thải ròng” vào năm 2050 và mở cửa thị trường quốc gia để buôn bán tín chỉ các-bon; và iv) Kết nối các bên liên quan để chia sẻ, học hỏi, nghiên cứu môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên

 6/2022 – 9/2022

 7.180 EUR