DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

The Department of Environment and Natural Resources belonging to the College of Environment and Natural Resources was established under Decision No 187/QĐ-ĐHCT dated 19 February 2008 and officially changed its name to Department of Environmental Management under Decision No. 264/QĐ-ĐHCT dated 30/01/2015. The Department of Environmental Management trains scientists and engineers at undergraduate and graduate levels in Environment and Natural Resources Management. In addition, the department also has the strength in scientific research and technology transfer in the field of Environment and Natural Resources Management.
St.Christ

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu: Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là ngành đa lĩnh vực, tập trung về quản lý tài nguyên khoáng sản, đất, nước, không khí, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng…và quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, luật và chính sách tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải. Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp để nghiên cứu, quy hoạch, quản lý thiết kế, xây dựng, thực hiện dự án về tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: bảo tồn đa dạng sinh học; Đánh giá chất lượng môi trường; Quản lý và xử lý nước thải, chất thải rắn; Đánh giá tác động môi trường; Quy hoạch sử dụng tài nguyên bền vững…

Thôn tin chung:
- Tên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường
- Mã ngành tuyển sinh: 7850101
- Phương thức xét tuyển:
Phương thức xét tuyển năm 2022: (Xem chi tiết)
+ Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
+ Phương thức 2: Xét tuyển điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
+ Phương thức 3: Xét tuyển điểm của học bạ THPT
Tổ hợp xét tuyển: 
Toán - Lý - Hóa (A00), Toán - Lý - Tiếng Anh (A01); Toán - Hóa - Sinh (B00), Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)