Giới thiệu Bộ môn Quản lý Môi trường

Bộ môn Quản lý Môi trường và TNTN thuộc Khoa Môi trường & TNTN được thành lập theo quyết định số 187/QĐ ĐHCT ngày 19/02/2008 và chính thức đổi tên thành Bộ môn Quản lý Môi trường theo quyết định số 264/QĐ-ĐHCT ngày 30/01/2015. Bộ môn Quản lý Môi trường đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và cao học thuộc chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường (QLTN&MT). Bên cạnh đó, Bộ môn còn có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Từ năm 2013-2014, Bộ môn đã tham gia tự đánh giá chương trình đào tạo đại học và cao học theo tiêu chuẩn AUN và trong năm 2016 Bộ môn tiếp tục tham gia tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo tiêu chuẩn AUN và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA theo Quyết định số 5747/QĐ-ĐHCT ngày 26/12/2016.

St.Christ

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là ngành đa lĩnh vực, tập trung về quản lý tài nguyên khoáng sản, đất, nước, không khí, rừng, đa dạng sinh học, năng lượng…và quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, luật và chính sách tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải. Trang bị cho sinh viên kiến thức và phương pháp để nghiên cứu, quy hoạch, quản lý thiết kế, xây dựng, thực hiện dự án về tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: bảo tồn đa dạng sinh học; Đánh giá chất lượng môi trường; Quản lý và xử lý nước thải, chất thải rắn; Đánh giá tác động môi trường; Quy hoạch sử dụng tài nguyên bền vững…

Thôn tin chung:
- Tên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường
- Mã ngành tuyển sinh: 7850101
- Phương thức xét tuyển: (Xem chi tiết)
  + Phương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
  + Phương thức 2: Xét tuyển điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT gần nhất.
  + Phương thức 3: Xét tuyển điểm của học bạ THPT
  + Phương thức 6: Xét tuyển thẳng vào học Bồi dưỡng kiến thức
- Tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Hóa (A00), Toán - Lý - Tiếng Anh (A01); Toán - Hóa - Sinh (B00), Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo - Tin tức