Căn cứ Quyết định số 1214 / QĐ-ĐHCT ngày 22/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về Thành lập Ban điều phối, Nhóm chuyên trách và Ban thư ký thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình độ Đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2022 - 2023. Cụ thể như sau: 

1. Ban điều phối

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hà Thanh Toàn

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Hiếu Trung

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban thường trực

3

Nguyễn Văn Công

Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Phó trưởng ban

4

Đào Phong Lâm

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng

Thành viên

5

Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn

Phó Trưởng Phòng Đào tạo

Thành viên

6

Lê Phi Hùng

Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

Thành viên

7

Nguyễn Thanh Tường

Trưởng Phòng Công tác Sinh viên

Thành viên

8

Nguyễn Văn Trí

Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị

Thành viên

9

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Học liệu

Thành viên

10

Lưu Trùng Dương

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quản trị Mạng

Thành viên

11

Lê Nguyễn Đoan Khôi

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học

Thành viên

2. Nhóm Chuyên trách

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thanh Giao

Phó Trưởng BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Trưởng nhóm, phụ trách Tiêu chuẩn 1,2

2

Võ Thị Phương Linh

Giảng viên BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thư ký, phụ trách Tiêu chuẩn 3,4

3

Trương Hoàng Đan

Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên, phụ trách Tiêu chuẩn 1, 2, 5, 6, 7

4

Lê Ngọc Kiều

Giảng viên BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên, phụ trách Tiêu chuẩn 3,4

5

Trần Thị Kim Hồng

Giảng viên BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên, phụ trách Tiêu chuẩn 5, 6, 7

6

Lê Văn Dũ

Giảng viên BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên, phụ trách Tiêu chuẩn 5,6,7

7

Bùi Thị Bích Liên

Giảng viên BM. Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên, phụ trách Tiêu chuẩn 8

3. Ban Thư ký

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Trưởng Ban thư ký

2

Phạm Việt Nữ

Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Thành viên

3

Trần Sỹ Nam

Trưởng BM Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Thành viên Tổ ĐBCL)

Thành viên

4

Trương Chí Quang

Phó Trưởng BM Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Thành viên Tổ ĐBCL)

Thành viên

5

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chuyên viên Trung tâm Quản lý Chất lượng

Thành viên