AUN-QA là gì ?

AUN là viết tắt của từ ASEAN University Network. Đây là mạng lưới các trường đại học hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập năm 1995 với các thành viên ban đầu được đề cử bởi Bộ Giáo dục các nước. AUN hiện có 30 thành viên, trong đó có các thành viên Việt Nam là ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh và ĐH Cần Thơ.

AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assessment) là bộ tiêu chuẩn với rất nhiều quy tắc khắt khe về chất lượng. Mỗi quy tắc đều có các tiêu chí rõ ràng, cụ thể và tập trung đánh giá về những điều kiện đảm bảo chất lượng của toàn chương trình đào tạo. AUN-QA được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

AUN-QA được đánh giá như thế nào ?

Sau khi đã nghiên cứu các ý kiến phản hồi và điều chỉnh, bộ tiêu chuẩn AUN-QA chỉ còn 8 tiêu chuẩn với 53 tiêu chí (Phiên bản 4.0). Các tiêu chuẩn này bao gồm:

  1. Kết quả học tập mong đợi (Expected Learning Outcomes)
  2. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học (Programme Structure and Content)
  3. Phương thức dạy và học (Teaching and Learning Approach)
  4. Đánh giá kết quả học tập của người học (Student Assessment)
  5. Đội ngũ giảng viên (Academic Staff)
  6. Các dịch vụ hỗ trợ người học (Student Support Services)
  7. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị (Facilities and Infrastructure)
  8. Đầu ra và kết quả đạt được (Output and Outcomes)

Để đáp ứng chất lượng đào tạo theo tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ cũng như những lợi ích mà kiểm định AUN-QA mang lại, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường đã đăng kí thực hiện “Đánh giá ngoài theo Tiêu chuẩn AUN-QA” dự kiến vào Quý IV/2023. Với mục đích, thực hiện các quy định pháp luật về kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá thực trạng chất lượng của chương trình đào tạo làm cơ sở cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục.

Để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác Kiểm định, Bộ môn Quản lý Môi trường xin thông báo đến tất cả quý Thầy/Cô, quý Đồng nghiệp, quý Nhà Tuyển dụng, quý Lãnh đạo các đơn vị, Cựu sinh viên ngành, Nghiên cứu sinh, học viên cao học và Sinh viên ngành Quản lý TN & MT và các ngành trong và ngoài Trường được nắm thông tin, hỗ trợ, chia sẽ và đóng góp vào hoạt động.

Các thông tin liên quan hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường sẽ được cập nhật liên tục trên các trang thông tin của Bộ Môn.