DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (SINH VIÊN)

  1. Ứng dụng than hoạt tính để quản lý và xử lý nước thải phòng thí nghiệm độc học môi trường – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Dư Thị Ngọc Hiền-Nguyễn Văn Công).
  2. Xác định gia trọng chỉ số chất lượng nước và xây dựng bản đồ GWQIs cho nguồn nước dưới đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Nguyễn Quốc Cường-Nguyễn Đình Giang Nam).
  3. Đánh giá tính bền vững về sinh kế của nông hộ nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh thay đổi tài nguyên ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Nguyễn Thị Hồng Thêu-Văn Phạm Đăng Trí).
  4. Ứng dụng WebGIS quản lý đa dạng sinh học và chất lượng môi trường đất, nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Trương Quân Bảo-Trần Thị Kim Hồng).
  5. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước của người dân xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (Tạ Thị Mỹ Ái-Nguyễn Thanh Giao).
  6. Xây dựng website quản lý và đánh giá chất lượng nước mặt – Thí điểm tại Thành phố Cần Thơ (Nguyễn Hoàng Anh Tú-Trần Thị Kim Hồng
  7. Ứng dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định vị trí quan trắc và đánh giá chất lượng nước mặt tại Búng Bình Thiên, An Giang (Nguyễn Thanh Hòa-Nguyễn Thanh Giao
  8. Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất và lúa xung quanh bãi rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ (Nguyễn Thị Yến Nhi-Trương Hoàng Đan
  9. Ứng dụng viễn thám theo dõi tình hình canh tác lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của xâm nhập mặn (Nguyễn Thị Huỳnh Như-Võ Thị Phương Linh)
  10. Đánh giá tác động của động thái tài nguyên nước mặt lên việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (Phạm Hồng Thái-Võ Thị Phương Linh)

Thực hiện hợp đồng nghiên cứu giữa Phòng tài nguyên và môi trường huyện An Phú - tỉnh An Giang và Trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện "Báo cáo kỹ thuật đất ngập nước Búng Bình Thiên đề thống kê đa dạng sinh học và giải quyết ô nhiễm môi trường nước" do PGS. TS Trương Hoàng Đan (Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường) làm chủ nhiệm. Bộ môn Quản lý Môi trường đã triển khai thực hiện nội dung khảo sát vào ngày 03/9/2022. Bao gồm các công việc: thu mẫu chất lượng nước, thu mẫu phiêu sinh động vật, thực vật, động vật đáy và thu mẫu bùn đáy.

Tham gia thực hiện khảo sát ngoài các Thầy, Cô cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu còn có các sinh viên Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, cụ thể gồm có:

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp/Đơn vị

Ghi chú

* Cán bộ

1.      

PGS. Ts Trương Hoàng Đan

BM. Quản lý Môi trường

Chủ nhiệm

2.      

TS. Nguyễn Thanh Giao

BM. Quản lý Môi trường

Thành viên

3.      

TS. Lê Thị Phương Mai

Khoa Phát triển Nông thôn

Thành viên

4.      

Ths.Trần Lê Ngọc Trâm

BM. Quản lý Môi trường

Thành viên

5.      

Ths. Lý Văn Lợi

BM. Quản lý Môi trường

Thư ký

* Sinh viên

1.      

Trần Ngọc Huy

Quản lý TN&MT K41

 

2.      

Huỳnh Công Danh

Quản lý TN&MT K42

 

3.      

Danh Minh Khánh

Quản lý TN&MT K43

 

4.      

Nguyễn Thanh Hòa

Quản lý TN&MT K42

 

5.      

Dư Quốc An

Quản lý TN&MT K42

 

6.      

Trương Ngọc Yên

Quản lý TN&MT K40

 

7.      

Nguyễn Hoàng Anh Tú

Quản lý TN&MT K42

 

8.      

Trương Minh Thư

Quản lý TN&MT K42

 

9.      

Nguyễn Thị Yến Nhi

Quản lý TN&MT K42

 

10.  

Trương Minh Hải

Quản lý TN&MT K43

 

11.  

Huỳnh Hữu Lộc

Quản lý TN&MT K40

 

12. 

Nguyễn Thị Cà Liễu

Quản lý TN&MT K42

 

13

La Nguyễn Khiết Kinh

Quản lý TN&MT K43

 
       

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện khảo sát