PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Quan trắc Môi trường và Khí hậu

Environmental and Climate Monitoring Lab

1. GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm (PTN) Quan trắc Môi trường và Khí hậu được thành lập năm 2022.  Đây là phòng thí nghiệm chuyên ngành phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Phòng thí nghiệm hoạt động thường xuyên tạo điều kiện cho học viên, sinh viên thực hành, thí nghiệm để củng cố lý thuyết, hỗ trợ các học phần chuyên ngành và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học ở cán bộ, sinh viên.

2. NHÂN LỰC

 Trưởng phòng thí nghiệm: TS. Lê Ngọc Kiều

 Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. VỊ TRÍ PTN

Phòng số 2.25, tại tòa nhà ATL 

4. TRANG THIẾT BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm có đủ các thiết bị, dụng cụ chuyên ngành. Đồng thời phối hợp với các phòng thí nghiệm khác trong khoa để đảm bảo đầy đủ phục vụ cho học tập, nghiên cứu.

Các trang thiết bị của PTN được đầu tư chủ yếu từ ngân sách và chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là chương trình ODA của Nhật Bản.

Một số thiết bị chính của Phòng thí nghiệm:

STT

Tên thiết bị/ dụng cụ

Số lượng

Chức năng

1

GPS- Garmin etrex

6

Ghi nhận tọa độ một cách chính xác

2

Binoculars

5

Xem các đối tượng ở khoảng cách xa (thí dụ Chim)

3

HM Digital ORP-200 Waterproof ORP Meter

8

Đo thông số Eh trong nước

4

Pen type DO meter: EZDO DO Meter Model: 7031 (EZDO 7031)

3

Đo chỉ số DO trong nước

5

HM Digital COM-100 HMDCOM100 Waterproof EC/TDS And Amp Temperature Combo Meter (HM COM-100)

5

Đo chỉ số EC, TDS, Nhiệt độ trong nước

6

Extech EC170 Conductivity, TDS, Salinity Meter

2

Đo chỉ số EC, TDS, Độ mặn trong nước

7

ORP/Temperature Tester HANNA H198120

1

Đo chỉ số Eh trong nước

8

EZDO TUB-430 Turbidity Meter

7

Đo chỉ số độ đục trong nước

9

Lazerliner Damfinder Compact

1

Đo khoảng cách (cụ thể là chiều cao cây)

10

Thermo manager HDT-1

1

Đo nhiệt độ trong đất

11

Bus Data Extractors

2

Máy hiện sóng 2 kênh 100 MS/s, bộ tạo dạng sóng 2 kênh, bộ phân tích logic 16 kênh, bộ tạo mẫu kỹ thuật số 16 kênh, bộ phân tích quang phổ, bộ phân tích và vôn kế

12

Desktop Computer

29

Đa chức năng

13

Tivi Sharp

1

Phục vụ báo cáo, trình chiếu

14

AMI (Airborne Multispectral Imager)

1

Khảo sát thảm thực vật từ trên không

15

ProQuatro - Pro Plus Multi-parameter water quality meter with all accessories

2

Đo nhiều thông số chất lượng nước

16

Real-Time Water Quality Station (Aqua TROLL 500 Multiparameter Instrument)

1

Quan trắc chất lượng nước theo thời gian thực

17

Realtime Streamflow Stations (Electromagnetic Current Meter)

1

Quan trắc dòng chảy theo thời gian thực

18

Handheld Four Gas Concentration Meter Detects Methane (CH4), Carbon Monoxide (CO), Oxygen (O2) and Hydrogen Sulfide (H2S) Levels

2

Phát hiện nồng độ khí (CH4, CO, O2, và H2S)

19

Nitrous Oxide Monitor

1

Quan trắc N2O

20

Ozone Meter AQ-500 Set EOZ

1

Đo tầng O Zone

21

Air Quality Carbon Dioxide Meter PCE-WMM 50

1

Đo CO2

22

Air Quality Particle Counting Meter PCE-RCM 10 (PM2.5, 10)

1

Phát hiện nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10

23

Air Quality Meter PCE-RCM 11 (Fine dust, formaldehyde, humidity, temperature, TVCO)

1

Phát hiện bụi mịn, formaldehyde (H2CO), ẩm độ, nhiệt độ, TVCO (hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại ở dạng rắn hoặc lỏng dễ bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường)

5. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Phòng thí nghiệm Quan trắc Môi trường và Khí hậu đảm bảo hai chức năng chính là giảng dạy thực hành và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

6. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG

  • Giảng dạy lý thuyết và thực hành các học phần như: Quản lý chất lượng môi trường, Quản lý các hệ sinh thái, Thực tập Giáo trình, Luận văn tốt nghiệp,...
  • Hướng dẫn sinh viên thực tập
  • Nghiên cứu đánh giá quản lý tài nguyên môi trường và đa dạng sinh học. Cụ thể phân tích các chỉ số đa dạng sinh học của nhóm sinh vật sẽ được ứng dụng cho công tác bảo tồn tài nguyên sinh học bao gồm duy trì loài sinh vật bản địa song song với công tác quản lý, ngăn chặn sinh vật ngoại lai;
  • Phân tích đa dạng sinh vật chỉ thị nhóm thủy sinh vật và sinh vật đáy ứng dụng cho việc đánh giá chất lượng môi trường đất, nước…
  • Hỗ trợ nghiên cứu, phân tích trong các đề tài hợp tác trong và ngoài nước
  • Lưu trữ mẫu đa dạng sinh học khu vực đồng bằng sông Cửu Long

7. PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN

  • Phòng thí nghiệm phát triển nguồn nhân lực, thường xuyên cho các cán bộ đi tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Phòng thí nghiệm sẽ tiếp tục tăng cường, bổ sung đầy đủ các thiết bị để phục vụ giảng dạy thực hành môn học và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn ngành cũng như các lĩnh vực, ngành liên quan khác...

8. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hướng dẫn sinh viên thực tập

 

Giảng dạy, tập huấn sinh viên