DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ (SINH VIÊN)

  1. Ứng dụng than hoạt tính để quản lý và xử lý nước thải phòng thí nghiệm độc học môi trường – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Dư Thị Ngọc Hiền-Nguyễn Văn Công).
  2. Xác định gia trọng chỉ số chất lượng nước và xây dựng bản đồ GWQIs cho nguồn nước dưới đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (Nguyễn Quốc Cường-Nguyễn Đình Giang Nam).
  3. Đánh giá tính bền vững về sinh kế của nông hộ nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh thay đổi tài nguyên ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Nguyễn Thị Hồng Thêu-Văn Phạm Đăng Trí).
  4. Ứng dụng WebGIS quản lý đa dạng sinh học và chất lượng môi trường đất, nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Trương Quân Bảo-Trần Thị Kim Hồng).
  5. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước của người dân xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ (Tạ Thị Mỹ Ái-Nguyễn Thanh Giao).
  6. Xây dựng website quản lý và đánh giá chất lượng nước mặt – Thí điểm tại Thành phố Cần Thơ (Nguyễn Hoàng Anh Tú-Trần Thị Kim Hồng
  7. Ứng dụng phương pháp phân tích đa biến để xác định vị trí quan trắc và đánh giá chất lượng nước mặt tại Búng Bình Thiên, An Giang (Nguyễn Thanh Hòa-Nguyễn Thanh Giao
  8. Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất và lúa xung quanh bãi rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ (Nguyễn Thị Yến Nhi-Trương Hoàng Đan
  9. Ứng dụng viễn thám theo dõi tình hình canh tác lúa tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng dưới tác động của xâm nhập mặn (Nguyễn Thị Huỳnh Như-Võ Thị Phương Linh)
  10. Đánh giá tác động của động thái tài nguyên nước mặt lên việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (Phạm Hồng Thái-Võ Thị Phương Linh)