Nhằm hỗ trợ và định hướng sinh viên trong việc thực hiện viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học theo Thông báo số 21/QLKH ngày 05/09/2022 của Phòng Quản lý Khoa học - trường Đại học Cần Thơ về việc Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2023. Được sự cho phép của Bộ môn Quản Lý Môi Trường, BCH Khối ngành QLMT tổ chức buổi tập huấn kỹ năng viết thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho sinh viên có nhu cầu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích khác về NCKH. Buổi tập huấn được diễn ra vào lúc 17h30 ngày 26/09/2022 tại Hội trường 1 Khoa Môi trường & TNTN với sự tham gia của trên 40 sinh viên thuộc các ngành trong Khoa môi trường & TNTN và Khoa Kinh tế.

Các sinh viên tham dự buổi tập huấn

Trong buổi tập huấn các sinh viên đã được TS. Lê Ngọc Kiều – Giảng viên Bộ môn QLMT hướng dẫn về phương pháp hình thành ý tưởng nghiên cứu, cách thức thực hiện và các biểu mẫu có liên quan.

TS. Lê Ngọc Kiều – Giảng viên Bộ môn QLMT trình bày báo cáo

Sau phần trình bày của TS. Lê Ngọc Kiều các sinh viên tham gia đã đặt các câu hỏi và cùng trao đổi các vấn đề có liên quan đến nghiên cứu khoa hoc, cùng với quy trình và biểu mẫu thuyết minh đề tài NCKH các Trường.

 Sinh viên tham dự đặt câu hỏi trao đổi

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

 

Bài viết và Ảnh: Khối ngành Quản lý Môi trường