Thực hiện kế hoạch số 1134/KH-ĐHCT-MT&TNTN ngày 25/04/2022 về việc thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình độ đại học theo Tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2022-2023. Vào chiều ngày 15/08/2022 tại Hội trường 2, Bộ môn Quản lý môi trường đã tổ chức buổi họp báo cáo tiến độ biên soạn dự thảo Báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tham dự buổi họp có đại diện Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (MT&TNTN) gồm có PGS.TS Nguyễn Văn Công (Trưởng Khoa), TS. Nguyễn Xuân Hoàng (Phó Trưởng Khoa), Ths. Lê Hoàng Việt (Phó Trưởng Khoa), Ths Phạm Việt Nữ (Cán bộ Văn phòng Khoa) cùng với các Thầy, Cô, cán bộ thuộc Bộ môn Quản lý Môi trường.

Trong buổi họp đại diện nhóm chuyên trách đã báo cáo tiến độ thực hiện biên soạn và thu thập các minh chứng theo từng Tiêu chuẩn được phân công. Đồng thời các Nhóm cũng đánh giá những thuận lợi và đề xuất các khó khăn cần BCN Khoa và các đơn vị liên quan hỗ trợ.

PGS. TS Trương Hoàng Đan (Trưởng Bộ môn) phát biểu và báo cáo tiến độ thực hiện Tiêu chuẩn 1

Thông qua buổi họp cũng đã ghi nhận các ý kiến góp ý từ BCN Khoa MT&TNTN và các thành viên tham dự để nhóm Chuyên trách tiếp tục hoàn thiện các Tiêu chuẩn đúng theo tiến độ.

Kết luận tại buổi họp PGS. TS Trương Hoàng Đan đã đại diện Ban chủ nhiệm Bộ môn và Nhóm chuyên trách cảm ơn Quý Thầy, Cô trong BCN Khoa và các thành viên đã tham dự, góp ý dự thảo Báo cáo tự đánh giá. Nhóm chuyên trách sẽ tiếp tục hoàn thiện trình Ban điều phối thẩm định theo Kế hoạch (vào cuối tháng 9/2022).

Bộ môn Quản lý Môi trường